*** Voor 2024 zijn er met alle verzekeraars contracten afgesloten, de consulten worden 100% vergoed uit de basisverzekering ***

Vergoeding ‘Dieetadvisering’ 
(Vergoeding: 3 uur -per 15 min- vanuit de basisverzekering – 100% wordt vergoed, dit gaat wel van het eigen risico af).

In 2024 wordt er 3 uur dieetadvisering door een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering (deze vergoeding wordt per 15 munten berekend). Let op, deze vergoeding gaat wel van het eigen risico af.  Voor kinderen t/m 18 jaar geldt geen eigen risico. 
Vanuit de aanvullende verzekering kan dit worden aangevuld tot 5 uur.

-> Voor het eerste consult wordt 1,5 uur directe tijd en 15 min indirecte tijd (uitwerken behandelplan) gedeclareerd;
-> Voor een vervolgconsult wordt 1 uur directe tijd en 15 min indirecte tijd (doornemen dossier en administratie tijd) gedeclareerd.

De eerste 2 behandelingen (totaal 3 uur) worden dus volledig vergoed, daarna indien je aanvullend verzekerd bent voor extra uren dieetadvisering uit de aanvullende verzekering.

Sommige verzekeraars vragen om een verwijzing van de huisarts om de vergoeding te krijgen, deze kan je bij de (assistente van de) huisarts halen. Wil je precies weten hoeveel de verzekering vergoedt uit de basisverzekering en welke voorwaarden er gesteld worden, kijk dan in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. Meer over deze vergoeding kan je lezen op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies#vergoedingen

Tarieven (buiten bovenstaande vergoeding om)

Soort afspraak  Tarief
– Eerste afspraak
(90 minuten)
€ 142,50
– (Telefonische/ videobel) vervolgafspraak
(30 – 60 minuten)
> ook bij het uitwerken en bespreken van uitslagen
van aanvullend onderzoek
€ 47,50, – € 95,-
– Per 15 minuten € 23,75

> Als de afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd of bij ‘niet komen opdagen’, wordt de helft van het consult in rekening gebracht (dit geldt uiteraard niet bij ziekte of een andere urgente reden).

Dieetverklaring
Naast bovenstaande vergoedingen kan er in sommige situaties een dieetverklaring afgegeven worden, hiermee kunnen bijzondere ziektekosten, zoals een dieetadvies van een diëtist of arts, opgegeven worden bij de Belastingdienst. Dit is een vast bedrag. Mocht je een gedeelte van de consulten niet vergoed krijgen, kan je deze hier ook bij op tellen. Zo ook de kosten voor eventueel aanvullend onderzoek.

– Opstellen dieetverklaring   15-  30 minuten administratie tijd

 

 

Wil je meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op!

 

 

 

 

 

Privacyverklaring
Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de mail of neemt u deze uitgeprint mee naar de afspraak. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corinnepool.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neem dan gerust contact op via het telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Neem gerust contact op voor meer informatie, stuur een e-mail naar info@corinnepool.nl of vul het contactformulier in hier op de website!