Orthomoleculair diëtist volgens de klinische Psycho Neuro Immunologie. Het is een hele mond vol. Simpel gezegd betekent het dat de natuurlijke werking van het lichaam het uitgangspunt vormt tijdens de behandeling. De evolutionaire geneeskunde speelt hierin een belangrijke rol. Wat heeft het lichaam nodig om optimaal te functioneren? Goede voeding is een belangrijke basis om gezond te blijven. Verkeerde voeding kan ook juist verstorend werken. Er kunnen ook andere factoren zijn die de natuurlijke werking van het lichaam verstoren. Dit kan resulteren in allerlei klachten. De belangrijkste vraag is dan natuurlijk: Hoe kan de natuurlijke balans in het lichaam weer worden hersteld?

 

Wanneer de oorzaak van de ziekte of klacht aangepakt wordt in plaats van de symptomen te bestrijden, 

kan het lichaam de gelegenheid krijgen om zichzelf te herstellen.


De wisselwerking tussen het lichaam en verschillende omgevingsfactoren, waar voeding er één van is, maar ook bijvoorbeeld beweging, het slaappatroon of de aanwezigheid van stressfactoren, vormen de basis voor uw gezondheid. Als er door een onvolwaardige voeding, gebrek aan zin om te bewegen, stress of andere invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld veelvuldig antibiotica gebruik, een verstoring van het evenwicht plaatsvindt ontstaat er een disbalans, wat kan leiden tot diverse klachten en uiteindelijk het ontstaan van ziekte.

Alle organen en orgaansystemen staan met elkaar in contact en communiceren met elkaar. Een verstoring in het ene systeem binnen het lichaam kan daarom leiden tot problematiek in een ander systeem. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld depressieve gevoelens of allergieën ontstaan door problemen in de darmen. Andersom kan bijvoorbeeld stress en daardoor een verhoogde aanmaak van stresshormonen het immuunsysteem verzwakken en de darmwerking beïnvloeden.


Voeding speelt een centrale rol omdat het de stoffen moet aanleveren die de werking van het lichaam aansturen, mits de juiste voedingsstoffen in de voeding aanwezig zijn. Zowel de juiste voedingsadviezen als (tijdelijke) inname van (bepaalde) voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam weer basis krijgt om te functioneren zoals het moet functioneren. Dit vaak in combinatie met herstel van andere factoren welke de balans verstoren. Vaak zijn dit geen grote veranderingen en geven de kleinste veranderingen de grootste verbetering!


De behandeling start met een intakegesprek van 90 minuten, na 4-6 weken plannen we een vervolgafspraak. Tijdens het intakegesprek kijken we samen naar alle factoren die van invloed kunnen zijn op de klachten en/of het ziektebeeld. Het voedingspatroon vormt de basis, maar ook factoren zoals uw slaappatroon, mogelijke aanwezigheid van stress, mate van beweging of andere omgevingsfactoren komen ter sprake. Vervolgens zullen we samen een plan maken om de balans weer te herstellen en uw gezondheid te verbeteren. U krijgt het uitgewerkte plan mee naar huis. Tevens is er mogelijkheid tot regelmatig tussentijds contact om te zorgen dat het nieuwe voedingspatroon goed in uw leven wordt ingepast. Zodat het niet een tijdelijk dieet is, maar een basis vormt voor uw gezondheid!

Indien nodig kunnen er aanvullend testen worden uitgevoerd, zoals ontlasting- of bloedonderzoek. Ook kunnen we samen kijken welke voedingssupplementen de gezondheid (tijdelijk) kunnen ondersteunen.

 

Privacyverklaring

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de mail of neemt u deze uitgeprint mee naar de afspraak. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corinnepool.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neem dan gerust contact op via het telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.