Goede voeding is een belangrijke basis om gezond te blijven. Verkeerde voeding kan juist verstorend werken. Er kunnen ook andere factoren zijn die de natuurlijke werking van het lichaam verstoren. Dit kan resulteren in allerlei klachten. De belangrijkste vraag is dan natuurlijk:

Hoe kan de natuurlijke balans in het lichaam weer worden hersteld?


De wisselwerking tussen het lichaam en verschillende omgevingsfactoren, waar voeding er één van is, maar ook bijvoorbeeld beweging, het slaappatroon of de aanwezigheid van stressfactoren, vormen de basis voor uw gezondheid. Als er door een onvolwaardige voeding, gebrek aan zin om te bewegen, stress of andere invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld veelvuldig antibiotica gebruik, een verstoring van het evenwicht plaatsvindt ontstaat er een disbalans, wat kan leiden tot diverse klachten en uiteindelijk het ontstaan van ziekte.


 Voeding speelt een centrale rol omdat het de stoffen moet aanleveren die de werking van het lichaam aansturen, mits de juiste voedingsstoffen in de voeding aanwezig zijn. Zowel de juiste voedingsadviezen als (tijdelijke) inname van (bepaalde) voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam weer basis krijgt om te functioneren zoals het moet functioneren. Dit vaak in combinatie met herstel van andere factoren welke de balans verstoren.

Indien nodig kunnen er aanvullend testen worden uitgevoerd, zoals ontlasting- of bloedonderzoek. Hierbij kan de darmgezondheid nader worden onderzocht of kan er onderzocht worden of er misschien sprake is van een voedselallergie. Ook kan het bloed onderzocht worden op mogelijke tekorten, dit vaak in samenwerking met de huisarts. Dan kunnen we samen kijken welke (hoogwaardige) voedingssupplementen de gezondheid (tijdelijk) kunnen ondersteunen.


De behandeling start met een intakegesprek van 90 minuten. Hier kijken we samen naar alle factoren die van invloed kunnen zijn op de klachten en/of het ziektebeeld. Het voedingspatroon vormt de basis, maar ook factoren zoals uw slaappatroon, mogelijke aanwezigheid van stress, mate van beweging of andere omgevingsfactoren komen ter sprake. Vervolgens zullen we samen een plan maken om de balans weer te herstellen en uw gezondheid te verbeteren. U krijgt het uitgewerkte plan mee naar huis. Na 4-6 weken plannen we een vervolgafspraak. Tevens is er mogelijkheid tot regelmatig tussentijds contact om te zorgen dat het nieuwe voedingspatroon goed in uw leven wordt ingepast. Zodat het niet een tijdelijk dieet is, maar een basis vormt voor uw gezondheid!

Wanneer de oorzaak van de ziekte of klacht aangepakt wordt in plaats van de symptomen te bestrijden, 

kan het lichaam de gelegenheid krijgen om zichzelf te herstellen.