De behandeling start met een uitgebreid intakegesprek, hier wordt het voedingsplan opgesteld en meegenomen. Eventueel aangevuld met suppletie advies. Vervolgens wordt er een vervolgafspraak (ongeveer 4 – 6 weken later) gemaakt om te evalueren en indien nodig bij te stellen. Ook is er mogelijkheid tot tussentijds contact om het voedingsplan goed te integreren in het dagelijks leven. Doorgaans zijn 2 – 4 afspraken voldoende om het voedingsplan goed in het leven te integreren en ervaren wat het voor uw gezondheid betekent.

In 2019 wordt er 3 uur dieetadvisering door een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft, om diverse redenen, geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de factuur na het consult zelf voldoet en deze vervolgens zelf indient bij uw zorgverzekeraar (dit kan direct per pin of overgemaakt worden na het indienen bij de zorgverzekeraar).

Wanneer u een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar 100% van het marktconforme tarief (dit ligt rond 65 euro per uur). Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar doorgaans 75% van het marktconforme tarief wanneer de diëtist gekwalificeerd is. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool is gekwalificeerd en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wel dient u er rekening mee te houden dat de vergoeding van het eigen risico afgaat. Voor kinderen t/m 18 jaar geldt geen eigen risico. Verzekeraars vragen om een doorverwijzing van de huisarts om de vergoeding te krijgen, deze kunt u bij de (assistente van de) huisarts halen. Wilt u precies weten hoeveel uw verzekering vergoedt uit de basisverzekering, neem dan even contact op met uw zorgverzekeraar.

Het consult kan ook vanuit de aanvullende verzekering voor een groot gedeelte worden vergoed. De vergoeding valt dan onder de ‘Alternatieve zorg’. Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt het eigen risico niet aangesproken. Echter in 2019 hebben enkele zorgverzekeraars besloten ‘Orthomoleculaire therapie’ niet meer te vergoeden, wilt u zeker weten dat uw verzekeraar dit wel vergoedt, neem dan vooraf even contact op met uw zorgverzekeraar.

Wilt u hier meer over weten neem gerust even contact op!

Privacyverklaring
Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de mail of neemt u deze uitgeprint mee naar de afspraak. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens indien noodzakelijk en alleen met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corinnepool.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool neem dan gerust contact op via het telefoonnummer 06-1170 6655 of via info@corinnepool.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


  • http://pexels-photo-289586

Neem gerust contact op voor meer informatie, stuur een e-mail of vul het contactformulier in hier op de website!