In 2018 wordt er 3 uur dieetadvisering door een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool heeft, om diverse redenen, geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de factuur na het consult zelf voldoet (dit kan per pin) en deze vervolgens zelf indient bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar 100%. Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar doorgaans rond 70-80% van de factuur wanneer de diëtist gekwalificeerd is. Orthomoleculaire diëtistenpraktijk Corinne Pool is gekwalificeerd en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wel dient u er rekening mee te houden dat de vergoeding van het eigen risico afgaat. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Wilt u precies weten hoeveel uw verzekering vergoedt uit de basisverzekering, neem dan even contact op met uw zorgverzekeraar.

Het consult kan ook vanuit de aanvullende verzekering voor een groot gedeelte worden vergoed. De vergoeding valt dan onder de ‘Alternatieve zorg’. Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt het eigen risico niet aangesproken.

Wilt u hier meer over weten neem gerust even contact op!

 


  • http://pexels-photo-289586

Om een afspraak te maken heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig, u kunt direct een afspraak maken.